Tidligere medlemsmøter

-Korte sammendrag

30-års jubileumsmøte om miljøsamarbeid mellom Nepal og Norge 6. november 2014

Torsdag 6. november 2014 feiret vi at NorgeNepalforeningen var blitt 30 år. I Eldorado bokhandel (tidligere Eldorado kino) var 36 personer samlet til et seminar om miljøsamarbeid mellom Norge og Nepal. Innlederne var Albert Kolstad, øyelege og NNFs første styreleder, Inger Elisabeth Måren, økolog og postdoktor ved Universitetet i Bergen og Frida Martinsson, sivilingeniør i vannkraft hos Multiconsult.

Albert Kolstad fortalte om sitt arbeid i Nepal og om hvordan Norge-Nepalforeningen ble stiftet. Inger Elisabeth Måren fortalte om “Legal frameworks for the Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas”, det ble vist dokumentar om forurensingen og tiltaket med å rense opp Bagmati som renner gjennom Katmandu, og Frida Martinsson i Multiconsult fortalte om deres engasjement i Nepal innen vannkraftutbygging.

Etter presentasjonene var det gode samtaler om blant annet matforsyningen i Nepal, om erfaringer fra samarbeidsprosjekter, også fra andre enn de som innlederne hadde snakket om. Norge-Nepalforeningens styre overrakte hedersbevis til tre personer som gjennom mange år har gjort en stor innsats for foreningen: Dag Norling, David Durkan (som befant seg i Nepal), og Marit Bakke.

Medlemsmøte og årsmøte 18. mars 2014

Årmøtet ble holdt først, og ett nytt medlem ble valgt til styret, Ingrid Jæger.

David Durkan holdt en presentasjon på medlemsmøtet, der han fortalte om klatreindustrien og hvordan klatresporten, særlig relatert til Nepal og egne opplevelser, har endret seg siden dens begynnelse.

Medlemsmøte og seminar 18. februar 2014

Nepal hadde valg av representanter til Constituent Assembly 19. november 2013. I den forbindelse inviterte NNF og NRNA til seminar med temaet: «Nepal-a democracy in progress». Foredragsholdere var Kunda Dixit, Marit Haug og Suraj Thapa. Hovedtemaet var om demokratiprosessen i Nepal. Seminaret ble arrangert med støtte fra Fritt Ord. Rundt 60 personer var tilstede under seminaret i lokalet til Fritt Ord. Les om foredragene i Hamro Patrika for februar 2014.

Medlemsmøte torsdag 12. september 2013

Medlemsmøtets tittel denne gangen var «Hvorfor reiser vi og hvordan?». Fotojournalist Johnny Haglund viste bilder og fortalte om flere av sine reiser, blant annet til Nepal. Nesten 30 personer var til stedet. Etter presentasjonen delte de oppmøtte noen av sine reiseopplevelser og noen ord om hva som tiltrekkes den reisende. Som vanlig var det salg av kaker og loddsalg med premier.

Les mer i det nye Hamro Patrika.

Medlemsmøte og årsmøte onsdag 3. april 2013

Årsmøtet 2013 startet med medlemsmøte med innlegget fra Trygve Sunde Kolderup, «Nye trender i trekkingturismen.», der han fortalte om reisearrangøren Hvitserk sine aktiviteter og om hva som skjer innenfor trekkingturismen.

Årsmøtet valgte styremedlemmer og nye styremedlemmer ble Kari Jansson og Solvor Småkasin.

Medlemsmøte og seminar lørdag 9. februar 2013

Dette medlemsmøte var i utgangspunktet åpent for alle og ikke et typisk medlemsmøte. I anledning fotoutstillingen på Fotografiens Hus av fotografier tatt av hoff-fotografene fra Chitrakar-familien, arrangerte Norge-Nepalforeningen, sammen med Non Resident Nepali Association og Utviklingsfondet et kulturelt og faglig seminar med temaene bilder, makt og byutvikling. Ideen bak seminaret var å ta opp noen av de temaene rundt fotoutstillingen. I tillegg var det kulturinnslag fra Nepal på programmet.

Innlederne var Kiran Man Chitrakar, Cristeena Chitrakar, Marit Bakke, Hans Bjønnes og Uttam Khanal. I god NNF-ånd hadde vi også loddsalg med fine premier. Mange møtte opp og til sammen var det over 60 besøkende som fant veien til Miljøhuset denne lørdag ettermiddag.

Les mer og se bilder i HP nr 1 2013.

Medlemsmøte tirsdag 25. september 2012

Møtet hadde et program med to presentasjoner.

Den første av Gerda Pauler. Hun fortalte gjennom bilder om hennes tur gjennom The Great Himalaya Trail som varte rundt tre måneder. Turen satte fokus på innsamling til og økt kunnskap om autistiske barn i Nepal. Se HP nr 3 side 2-4.

Steffen Kristiansen, OD leder 2012, holdt den andre presentasjonen om årets Operasjon Dagsverk-kampanje og innsamlingsprosjekt i Nepal. Prosjektet gjennom Strømmestiftelsen støtter utdanning av ungdom i Terai som er daliter eller som ikke har muligheten til å ta utdannelse. Mer om prosjektet. Se også HP nr 3 side 5-7.

Medlemsmøte, årsmøte og daal bhaat torsdag 15. mars 2012

Jon Gangdal, styremedlem i National Trust for Nature Conservation i Nepal og leder af Stiftelsen Rolwaling (SF) i Norge, fortalte om utviklingen av «Gauri Shankar Conservation Area», et nytt område for landskapsvern. Det vil binde sammen de fleste nasjonalparkene på sørsiden av Himalayakjeden. Området omfatter 22 kommuner og 62.000 mennesker, blant annet «det norske» sherpasamfunnet Rolwaling. Årsberetningen vil bli lagt ut så snart som mulig.

Medlemsmøte lørdag 12. november 2011

Møte omhandlet «Det nye Nepal», med følgende innledere:

Eirin W. Isaksen: Om homofile, bifile og transpersoner i Nepal Eirin vil introdusere de omfattende juridiske og politiske endringene som disse minoritetene har opplevd de siste åra, og diskutere hvordan dette har påvirket deres sosiale situasjon. Eirin er geograf og gjorde feltarbeide i Nepal i 2010.

Andreas Føllesdal: Føderalisme i Nepal – utfordringer og muligheter
Nepals grunnlovsgivende forsamling har som mandat å lage en grunnlov for et føderalt og demokratisk Nepal med sterkt menneskerettighetsvern. Hvordan bør et føderalt Nepal utformes: hvor mange delstater er best, og bør grensene følge etniske, geografiske, eller kulturelle skiller? Innledningen drøfter noen av disse temaene i lys av hvorfor kravet om et føderalt Nepal har stått så sterkt, og ut fra ulike føderale ordninger vi finner i andre stater. Innledningen bygger på et spesialnummer om Nepals grunnlov i tidsskriftet International Journal of Minority and Group Rights, for mer info se http://www.follesdal.net/projects/ratify/nepal.htm

Heidi Westborg Steel (Himal Partner): Hvordan blir misjonsbasert bistand påvirket av endringene i Nepal? Misjonen ble ønsket velkommen inn i det lukkede Nepal allerede i 1953 på klare premisser. Nepal var en hinduistisk stat frem til januar 2007. En nepaler kunne ikke konvertere til en annen tro. Flere ble fengslet. I utarbeiding av den nye grunnloven ønsker noen å gå tilbake til en hinduistisk stat. Hva skjer da for kristne, muslimer og andre? Hva er trosfrihet, misjon og bistand? Hvordan sikrer vi at vi som stat, organisasjoner og verdenssamfunn setter igjen de gode fotspor som er ønsket lokalt?

Medlemsmøte, årsmøte og daal bhaat torsdag 31. mars 2011

Foredrag av David Durkan om engasjementet til Mountain People (Fjellfolk til fjellfolk) i Nepal. Les mer i Hamro Patrika side 5-7.

Medlemsmøte torsdag 27. januar 2011

Tone Bleie. direktør for Senter for Fredsstudier ved Universitetet i Tromsø og Hem Lal Pun, tidligere offiser i den nepalske hæren, nå nestleder i Inclusive Development for Equity and Access Nepal viser dokumentarfilmen «Silencing the Guns: Tales of Non-Violent Resistance in a Warrior Village». Les mer i Hamro Patrika på side 2-4.

Medlemsmøte onsdag 29. september 2010

Everest – historien-drømmen-triumfen-tragediene
Tommy Rambøl, bonde og byggmester fra Ørje, også dykker, brannmann, ekspedisjonsklatrer og glimrende fotograf forteller om hvordan han våren 2009 oppfylle drømmen om å bestige Mr. Everest.
Sted: Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM)

Se Hamro Patrika side 2.

Medlemsmøte og årsmøte torsdag 15. april 2010

Fotojournalistikk om dalitter og tibetanske flyktninger
Med Anette Karlsen og Sean Murray, studenter i fotojournalistikk ved Høgskolen i Oslo.
Sted: Batteriet, Storgt. 36, Oslo.

Les mer på side 3-5 i Hamro Patrika.

Medlemsmøte mandag 8. februar 2010

Fem skatter av evig snø, med Jon Gangdal
Sted: Miljøhuset, Grensen 9 B. 6. etasje, Oslo.

Se Hamro Patrika januar (side 3) og mars (side 3) 2010.

Medlemsmøte mandag 5. oktober 2009

Fellesmøte om klimaendringene i Himalaya, arrangert sammen med den norske Tibet Komité Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Seminaret vil fokusere på hvordan limaendringene vil påvirke menneskene som bor rundt Himalaya-regionen som utgjør 40 % av verdens befolkning. Menneskene i denne regionen er svært avhengig av vannet og de mange store elvene som har sitt utspring i Himalaya.

Heidi Sørensen (statssekretær i Miljøverndepartementet), landsstyremedlem i Den norske Tibet Komité Roy-Arne Varsi og flere forskere vil holde innlegg.

Blant annet vil Halvor Dannevig og Armando Lamadrid som er tilknyttet Senter for klimaforskning (CICERO) fortelle om klimaendringenes konsekvenser for Himalaya. Lamadrid vil presentere hvordan klimaendringer påvirker breer og hydrologien i Himalaya (på engelsk), mens Dannevig vil presentere et eksempel på hvordan klimaendringer påvirker lokal vannressursforvaltning i Nepal.

Roy-Arne Varsi vil ta opp nomadelivet i Tibet og sette det i sammenheng med klimaendringer og Kinas nåværende politikk.

Mer informasjon, inkludert rogrammet, vil du finne i september (side 3) og oktober (side 11-15) nummerne av Hamro Patrika.

Medlemsmøte og årsmøte torsdag 23. april 2009

Dag Norling forteller og viser bilder fra en tur til Mustang.
Sted: Batteriet, Storgt. 36, Oslo.

Mustang (som verken må forveksles med en amerikansk villhest eller bilmodell) er et distrikt i Midt-Nepal og ligger som en tommel nordover på kartet, gjennom Himalaya-kjeden og inn på den tibetanske høysletta. Klimaet er tørt, ørkenaktig, og vinteren er iskald. Folk bor i små tettbygde landsbyer, det dyrkes bygg, bokhvete og holdes geiter. Hvite fjellgiganter på 7 – 8000 meter rammer inn landskapet mot øst og vest.

Historisk er Mustang et tradisjonelt tibetansk kongedømme. Kongen av Mustang, nr 23 i et sammenhengende dynasti, residerer i den middelalderske borg-hovedstaden Lo Monthang, 4200 m.o.h. (Han ble formelt avsatt av den nepalske stat sommeren 2008, men mottar stadig besøkende i audiens). Buddhismen er en levende tradisjon og tilstede overalt, i landsbyklostrene, i chorten (stupaer), fargerike bønneflagg, manimurer, i religiøse høytider og i folks hverdagsritualer. På 1960-tallet var området base for Khambaenes CIA-støttede gerilja-raid mot kineserne i Tibet, til Nepals store bekymring, inneklemt og sårbart som landet ligger mellom stormaktene. Fram til 1992 var Mustang stengt for turister, og fortsatt opererer myndighetene med en viss dgangsbegrensning for å spare sårbar natur og kultur.
Du kan lese mer i første (side 4) og andre (side 3-8) 2009 nummer av Hamro Patrika.

Medlemsmøte torsdag 5. februar 2009

Marit Kleppa og Marit Bakke: En introduksjon til Bhutan. Sted: Batteriet, Storgt. 36. Les mer i Hamro Patrika side 3.

Medlemsmøte torsdag 11. desember 2008

Fellesmøte med Den norske Tibet-komité: Tibet – hva nå?
i Menneskerettighetshuset, Tordenskioldsgate 6 B (ved Rådhusplassen), Oslo.
Den norske Tibet-komité organiserte det tradisjonelle felles julemøtet med Norge-Nepal foreningen. Sammen med en delegasjon fra Stortinget har Olav Gunnar Ballo (SV) nettopp vært i Tibet. Han viste bilder og fortalte fra dette besøket. Les mer i Hamro Patrika side 4.

Medlemsmøte onsdag 19. november 2008

Kåre Vollan: Valgordningen og valget i Nepal: Velgermakt og inkludering
i Batteriet, Storgata 36
Kåre Vollan var rådgiver under forberedelsene til og gjennomføringen av valget på den grunnlovgivende forsamlingen i Nepal. En av utfordringene var å få en valgordning som ville inkludere marginaliserte grupper.
Du kan orientere deg om saken ved å laste ned Kåre Vollans notat «The System of Representation for the Constituent Assembly Elections in Nepal. An Assessment and suggestions for future elections.»

Du vil finne presentasjon her (på engelsk). Se også Hamro Patrika side 3.

Medlemsmøte torsdag 18. september 2008

Tore Toreng har nylig avgått som norsk ambassadør i Nepal og har delt erfaringer fra fire spennende år i Kathmandu.
i Batteriet, Storgata 36.
Se Hamro Patrika side 3-6.

Medlemsmøte og årsmøte med daal bhaat torsdag 24. april 2008

Med tekstildesigner Leila Hafzi
Menneskerettighetshuset, Tordenskjoldsgt. 6 B, Oslo

Program:
kl. 18.00 – 18.10 Velkomst.
kl. 18.10 – 19.10 Foredrag ved Leila Hafzi
kl. 19.15 – 19.30 Kort oppdatering om den politiske situasjonen i Nepal
kl. 19.30 – 20.30 Årsmøte
kl. 20.30 – Servering av daal bhaat (kr. 50,-)

Om LEILA HAFZI:
Designer og grunnlegger av Nepal Productions DA. Økologi og etisk handel har stått i fokus hos
Leila Hafzi siden hun lanserte sin første kolleksjon i 1997. Stavangerdesigneren med norsk mor og iransk far forener rosemaling og persisk kalligrafi i sin design. Hun satser på naturfibrer fra økologisk jordbruk. Råsilke, brennesle, bomull, bambus og hemp er de viktigste materialene i Hafzis kolleksjoner – som produseres først og fremst i Nepal, men også i Iran. 31-åringen har alliert seg med skreddere og bønder i Nepal for å sikre etisk og rettferdig handel og forsøker i størst mulig grad å benytte seg av sertifiserte, økologiske råmaterialer. Hun vil fortelle om samarbeidspartnere og bakgrunnen for sin kontakt med Nepal, vise en film fra produksjonsprossen og holde en liten motevisning av ferdige produkter. Se Hamro Patrika side 5.

Medlemsmøte torsdag 15. november 2007

Professor Hans Bjønnes, NTNU: Er Kathmandu fortapt? i Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM), Tøyenbekken 5, Oslo
Bjønnes vil snakke om utviklingen i Kathmandu skjer på bekostning av kulturelle kontinuitet og et sosialt inkluderende samfunn.
Kunstneren Pramila Giri: Bronze Casting in Nepal and My Works Pramila vil vise sin kunst i en Powerpoint presentasjon. Les mer om begge temaene på side 4-5 i Hamro Patrika.

Medlemsmøte torsdag 10. mai 2007
i Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM), Tøyenbekken 5, Oslo.

Olav Myrholt, Utviklingsfondet: Humla – en vandretur i Nepals fjerneste distrikt
Olav Myrholt skal ta oss med på en vandring i Humla-distriktet i nordvest-Nepal, langs karavaneruta mot Tibet og inn i Limi-dalen. Limi er en avsondret dal uten regulær kontakt med resten av Nepal, og det er ikke mange turister som finner veien helt inn hit. Humlas landskap er fantastisk, men det er også det fattigste distriktet i Nepal, og det vanskeligst tilgjengelige. Foredraget er med bilder.
For en forsmak på Humla, se Olavs artikkel på side 12-13 i Hamro Patrika og på: http://members.virtualtourist.com/m/6ed8c/13d1f0/

Operasjon Dagsverk til Nepal! Torsdag 23. november 2006, kl. 18.30
i Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM), Tøyenbekken 5, Oslo.

Operasjon Dagsverk til Nepal!
Stian Skaalbones og Eirik Gran fra Operasjon Dagsverk, forteller og viser film om Operasjon Dagsverk prosjektet «Skoler som fredssoner» i Nepal.

Det er bestemt at Operasjon Dagsverk 2006 skal gå til Redd Barna i Nepal og deres prosjekt «Skuddsikker Skole».

For å beskytte skoleelevene mot volden og landets væpnede konflikt lanserte Redd Barna «Skoler som fredssoner» i 2003. Her kommer ikke geriljaen inn, heller ikke regjeringsstyrkene. På en tavle i klasserommet står det hva som er lov og hva som ikke er lov på disse skolene. Fysisk vold er forbudt. Komiteer bestående av ungdom og voksne overvåker brudd på disse reglene. I noen tilfeller forhandler de selv med partene i krigen for å sikre skolen.

For mer om Operasjon Dagsverk og deres samarbeid med Redd Barna i Nepal, se http://www.od.no/. Les også på side 10-11 i Hamro Patrika