Om Foreningen

Formål

Norge-Nepalforeningen er en politisk uavhengig medlemsorganisasjon for personer interessert i Nepal. Foreningens formål er å fremme samarbeid og forståelse mellom det norske og det nepalesiske folk ved:

  • å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge og Nepal, og utbre kjennskapet til Nepals kultur og tradisjoner blant nordmenn og
  • å fungere som forum for folk med interesse for Nepal.

Bakgrunn

Foreningen ble startet av en gjeng ildsjeler i 1984. Da foreningen ble startet var hovedformålet å øke norsk bistand til Nepal. Nepal ble den gang foreslått som ett av Norges fire nye samarbeidsland innen bistand, i dag er Nepal et av Norges hovedsamarbeidsland.

En av foreningens viktigste oppgaver er derfor å bidra med informasjon og kunnskap om Nepal. Dette skjer via foredrag om aktuelle tema på foreningens medlemsmøter, og ved å bidra med informasjon til norske media.

Foreningens oppgave de siste tjue årene har vært å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge og Nepal og fungere som et forum for folk som er interessert i Nepal. Noen av våre medlemmer er nepalesere bosatt i Norge, nordmenn som har bodd i Nepal, andre som har vært i Nepal på ferie, eller som har et ønske om å få besøke landet.

Det har i årenes løp blitt avholdt en mengde medlemsmøter og blitt utgitt uttallige utgaver av medlemsbladet Hamro Patrika. Medlemsmøtene har vært en arena for folk til og møtes, snakke med gamle kjente og knytte nye bekjentskap, og forhåpentligvis også vært en kilde til ny kunnskap om Nepal.

Styremedlemmer i foreningen har bidratt til å spre informasjon om Nepal, via seminarer og i kommunikasjon med media. Foreningen har også stilt opp ved ulike anledninger hvor det har vært besøk av delegasjoner fra Nepal. Vi har ved flere anledninger hatt gleden av å ta med nepalesere på sightseeing i Oslo, og ut på middag. Kanskje er foreningens arbeid spesielt viktig i disse dager hvor Nepal står overfor store utfordringer- og å skape muligheter for folk til å komme sammen.

Kontakt Foreningen

Vedtekter og årsberetning

Styret