Bli Medlem!

Bli medlem og få et Nepalmiljø i Norge, Medlemsblad Hamro Patrika på e-post, informasjon om medlemsmøter og andre aktiviteter. Støtten din bidrar også til at vi kan arrangere aktiviteter og drive med informasjonsarbeid om Nepal.

Medlemskontingent:

  • Enkeltmedlem: kr. 175
  • Familie: kr. 225
  • Organisasjon: kr. 350
  • Student: kr. 100

Fyll ut skjemaet under og betal medlemskontigenten til kontonummer 6011.06.71221

Legg inn et nytt medlem