Landsbyhelse i Himalaya over fire tiår

Kjære medlemmer,

Hjertelig velkommen til arrangementet i Norge-Nepalforeningen.

Tid: Torsdag 9. Juni kl. 19:00

Sted: Litteraturhuset , Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Mer info: NFF Facebook Event

The presentation will be in English. Feel free to invite anyone that might be interested! The program is also described here: https://litteraturhuset.no/en/arrangement/2-2/

Erik Bøhler is a Norwegian pediatrion. For almost 40 years, since 1983, he has worked at small local hospitals in the districts of Bhutan and Nepal. This evening he will share about how life and work has changed during these years. Human encounters are also central to this presentation.

—–
I 2020 ble Erik og Kristin Bøhrler utnevnt til riddere av 1. klasse av den kongelige norske Fortjenesteorden. De mottok utmerkelsen for sin innsats for å bygge ut helsetilbud i Bhutan og Nepal. Erik ble valgt inn som styremedlem i Norge-Nepalforeningen i fjor høst.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Arrangementet vil også streames online. Send epost til post@norge-nepal.no for å få tilsendt link til oppkobling.

Bildet: Nytt sykehusbygg med moderne barneavdeling ved Okhaldhunga sykehus

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen

Årsmøte og medlemsmøte i NNF 2022

Kjære medlemmer,

Hjertelig velkommen til årsmøte i Norge-Nepalforeningen. Etter et par annerledes-år går vi nå tilbake til å ha årsmøtet i starten på det nye året.

Tid: Torsdag 10. mars kl. 18.00

Sted: Oslo. Adresse vil ettersendes. Det vil også legges til rette for digital deltakelse via Zoom.

Smittevern

Arrangementet vil overholde de koronatiltakene som gjelder på det tidspunktet. Uansett gjelder:

·         Vennligst hold deg hjemme dersom du er syk eller har korona-relaterte symptomer.

I forbindelse med årsmøtet inviterer vi også til en temakveld. Det vil bli sendt ut informasjon om innholdet i temakvelden på et senere tidspunkt. 

Dagsorden på årsmøtet:

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referent 

3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

4. Styrets årsberetning for 2021

5. Regnskap for 2021

6. Innmeldte saker  

7. Valg

8. Eventuelt 

Styret gjør oppmerksom på at medlemmer kan fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Send forslag senest torsdag 24. februar til: post@norge-nepal.no. Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her https://norge-nepal.no/about/vedtekter/

Kandidater til styret
Kjenner du noen som har lyst til å bidra i en aktiv og relevant forening?  – ta kontakt med valgkomiteen innen torsdag 24. februar.

Siv Helén Strømland
Trine Helle
Nagina Malla

Program for Årsmøte og temakveld (estimerte tider):
18:00: Årsmøte

18:45: Pause med bok- og loddsalg.

19:00: Temakveld

20:00: Premietrekning fra loddsalg 

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen

Årsmøte og medlemsmøte i NNF 2021

Hjertelig velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Norge-Nepalforeningen.

Tid: Onsdag 15. september kl. 18.00

Sted: Bærum International Hub, Fjordveien 1, Høvik

Google kart lenke: https://goo.gl/maps/Nc1xcreKfX4eZvKD9

OBS! Spesielle tiltak på årsmøtet i forbindelse med koronavirus og myndighetenes arrangementskrav og -anbefalinger:

  • Obligatorisk påmelding: Alle som skal delta på årsmøtet må melde seg på i forkant med kontaktinformasjon, for at styret som arrangør skal kunne ha oversikt over hvem som har vært tilstede.
    Vennligst meld deg på ved å følge denne lenken innen 7. august, slik at vi får bestilt riktig mengde mat til servering i pausen.
  • 1 meters avstand: Styret vil legge til rette for at de som er tilstede på årsmøtet skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre.
  • Vennligst hold deg hjemme dersom du er syk eller har korona-relaterte symptomer.
  • Matservering: Momo, te kaffe bli servert etter påmelding.

Medlemmer de som kan ikke delta på møtested, de har mulighet til delta digital på Zoom: 

https://zoom.us/j/91970526273?pwd=Q2htV1VseGFFVnJOU0dQOWdGMGtvZz09

Meeting ID: 919 7052 6273
Passcode: 091483


Program for årsmøte og medlemsmøte (estimerte tider):

18:00: Årsmøte
18:45: Pause med bok- og loddsalg.
19:15: Medlemsmøte . Foredrag om  NepaliMed Norway – mellom langsiktig satsing og akutte kriser, v/ Kim L’Orange Sørenssen
20:15: Premietrekning fra loddsalg
Avsluttes ca. 20:30.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap
6. Innmeldte saker
7. Valg
8. Eventuelt

Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her https://norge-nepal.no/about/vedtekter/

Velkommen!


Tema til Medlemsmøte

NepaliMed Norway – mellom langsiktig satsing og akutte kriser
v/ Kim L’Orange Sørenssen
NepaliMed Norway har utspring det medisinske miljøet ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim og ble etablert med bakgrunn i jordskjelvet i 2015. De samarbeider med det unike Dhulikhel hospital som har en filosofi om å gi hjelp av høy kvalitet til fattige. Under pandemien har organisasjonen bistått og blant annet donert tester.

Kim L’Orange Sørenssen skal fortelle både om NepaliMeds arbeid og om sitt personlig engasjement for NEPAL. Spennende stikkort er også et forskningsmikroskop og sherpatrapper.

Kim L’Orange Sørensen har også tittelen historieforteller, og jobber med kommunikasjon ved Institutt for Nevromedisin ved NTNU. Du ser ham gjerne med et kamera. Han lover oss også noen rykende ferske bilder. I skrivende stund er han på Romsdalseggen – og det har med Nepal å gjøre! Så, vi kan absolutt glede oss et spennende møte og foredrag.

Invitasjon til medlemsmøte

Erfaringer med foreldreveiledning i Nepal

Tid: kl 17.00

Dato: Torsdag 10. juni 2021

Sted: online på Zoom (zoom linken sender senere)

Velkommen til ettermiddagsseminar i regi av Norge-Nepalforeningen! Tema for seminaret er veiledningskurs for å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge i Nepal. International Child Development Programme (ICDP) er utviklet for å hjelpe barn gjennom å styrke deres omsorgsgivere. Dette gjøres ved å støtte og bevisstgjøre foreldre og andre omsorgspersoner på viktigheten av godt samspill med barn. På denne måten sikres barn en sunn følelsesmessig og mental utvikling.

ICDP er utviklet for å bygge på eksisterende omsorgsferdigheter i kulturer, og er et tilbud som finnes i mange land i verden. De siste årene har programmet blitt introdusert i Nepal. Early Childhood Education Center (ECEC) er ICDP Nepal. De har utdannet mange fra forskjellige NGOs og INGOs som Redd Barna og Plan Norge for å drive slike grupper. Psykolog Helen Christie med flere har lært opp fagfolk i Nepal, som igjen har lært opp andre.

Gjest på seminaret er Christie og kolleger ved ECEC i Nepal, og de vil fortelle om hvordan ICDP har blitt mottatt i en nepali kontekst. Organisasjonen HimalPartner har fasilitert prosjektet fra Norge. Heidi Westborg Steel (tidligere generalsekretær i HimalPartner og styreleder i ICDP) og Sushila Katel har gjennomført foreldreveiledningsgrupper med nepalesere i Norge som deltakere. De vil også fortelle om sine erfaringer her i Norge.

Arrangementet går på engelsk. Grunnen til at arrangementet starter så tidlig som kl. 17.00 er for å ta høyde for tidsforskjellen til Nepal.