Årsmøte og medlemsmøte i NNF 2023

Hjertelig velkommen til årsmøte i Norge-Nepalforeningen. Årsmøtet er foreningens høyeste organ og sammenkalles en gang hvert kalenderår.

Tid: Mandag 13. mars kl. 18.00

Sted: Sagene samfunnshus, Oslo. NB! Endret lokasjon. Det vil også legges til rette for digital deltakelse. Dersom du ønsker å delta digitalt kan du melde deg på ved å sende en epost til post@norge-nepal.no senest søndag 12. mars. 

I forbindelse med årsmøtet inviterer vi også til en temakveld. Det vil bli sendt ut informasjon om innholdet i temakvelden på et senere tidspunkt.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Valg av møteleder

2. Valg av referent

3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

4. Styrets årsberetning for 2022

5. Regnskap for 2022

6. Innmeldte saker

7. Valg

8. Eventuelt

Innmelding av saker

Styret gjør oppmerksom på at medlemmer kan fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Denne fristen gjelder også for forslag til nye styrekandidater og forslag til vedtektsendringer. Send forslag senest mandag 27. februar til: post@norge-nepal.no. Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her https://norge-nepal.no/about/vedtekter/

Kandidater til styret

Kjenner du noen som har lyst til å bidra i en aktiv og relevant forening? – ta kontakt med valgkomiteen innen mandag 27. februar.

Er du ikke medlem?

Medlemmer i foreningen er stemmeberettigede på årsmøtet. Om du har lyst til å bli med er du hjertelig velkommen til å sende en innmelding til post@norge-nepal.no eller gjennom nettsiden: https://norge-nepal.no/bli-medlem/

Program for årsmøte og temakveld (estimerte tider)

18:00: Årsmøte

18:45: Pause

19:00: Temakveld

Vi håper å se deg på Sagene samfunnshus!

Med vennlig hilsen,

Styret

Norge-Nepalforeningen

Kafe Sangai for alle

Året 2023 er godt i gang! Første møtepunkt i Norge-Nepalforeningen er rett rundt hjørnet🥳🥳🥳:

Vi fortsetter initiativet fra i fjor høst, og inviterer til noen enkle og lavterskel treffpunkter i Oslo. Vi kaller dette for «Kafe Sangai», som betyr «sammen» på nepali. Det vil ikke være noe program, fordi vi synes at det å sitte sammen og prate rundt et bord er bra nok program i seg selv! Nytt denne gangen er at vi går på kafe, så du kan velge om du vil spise litt eller ta en kaffe/te.

Kafe Sangai vil bli arrangert kl. 18:30 på følgende datoer:
Torsdag 2. februar på Cafekontoret, Grønlandsleiret 46
Torsdag 2. mars
Torsdag 4. mai
Torsdag 1. juni

Huskeregelen er altså første torsdagen i måneden (i utvalgte måneder). Oppmøtested for de påfølgende månedene vil annonsert senere. Det vil ikke være nødvendig med påmelding i denne omgang, og heller ikke å ankomme presis. Vi finner oss en plass, og så blir vi der en stund 😃

Velkommen, og håper vi sees

English:

New to the Norway-Nepal Association?! Interested to meet ohters who love Nepal 🥰? Join us this Thursday at Cafekontoret in Oslo! We meet at 6:30 p.m. The address is Grønlandsleiret 46. We meet there to have a chat and a coffee/tea 🥳


Thursday 2. February
Thursday 2. March
Thursday 4. May
Thursday 1. June

Hope to see you there!

Medier og ytringsfrihet i Nepal

* The Programme will be conducted in English

Hvilken rolle spiller aviser, radio, tv og nettmedier for demokratiet og hva er status for ytringsfrihet?

Nepals nyere historie er preget av voldsomme hendelser, som har revet lokalsamfunn fra hverandre og gjort nasjonen sårbar for indre uro. I perioden med borgerkrig fra 1996 til 2006, innskrenket myndighetene, i følge Amnesty International ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og retten til privatliv. Nå er monarkiet avskaffet og republikken etablert. Hva er status for ytringsfriheten i den unge nepalske republikken nå? Hvilken rolle spiller media for demokratiutviklingen?

Samiksha Koirala er en nepalsk journalist og medieforsker og har en PhD i journalistikk fra OsloMet. I sin doktorgrad gikk hun inn på kjønnsfordeling i mediebildet i Nepal, med hovedvekt på aviser, i perioden 1994-2014. Hun bor for tiden i Nepal og vil gi en oversikt over mediasituasjonen i hjemlandet. Hvilke toneangivende medier finnes, og hvilken rolle spiller de for folk. Hvilke premisser jobber de under når det gjelder ytringsfrihet og pressefrihet?

Kriti Bhuju har PhD fra Communication University of China, innenfor fagfeltet mediekompetanse og kommunikasjonsutvilkling. Hun har jobbet i den nepalesiske engelsspråklige avisen Republica, der hun har skrevet utallige artikler om økonomi, klima og likestilling. Hun jobbet også med avisens kommunikasjonsplaner og strategier. Hun er også engasjert i utviklingsorganisasjonen Gender and Social Inclusion (GESI). Kriti Bhuju er medlem av World Communication Council, Nepal.

Anush Khadka jobber som kommunikasjonsrådgiver ved likestillingssenteret KUN. Med erfaring fra journalistikk-bransjen med utdanning fra Nepal og mastergrad i Norge, har han blant annet jobbet som utenrikskorrespondent i Sagarmatha TV Nepal, og vært involvert i ulike prosjekter ved Oslo Media House, NorSensus Medieforum. Han vil dele av sin innsikt om «FoE: A road chosen, hesitant to travel»

Det vil også åpnes for spørsmål fra publikum.

Møteleder: Ragnhild Krogvig Karlsen, Norge-Nepalforeningen

Dato: 31.10.2022 18:00 onwards

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

https://www.google.com/maps/place/Wergelandsveien+29,+0167+Oslo

Norge-Nepalforeningen samarbeider med Oslo Met om arrangementet.
Oslo Met arrangerer 1.-2.november en internasjonal konferanse om sikkerhet for journalister.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen

Landsbyhelse i Himalaya over fire tiår

Kjære medlemmer,

Hjertelig velkommen til arrangementet i Norge-Nepalforeningen.

Tid: Torsdag 9. Juni kl. 19:00

Sted: Litteraturhuset , Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Mer info: NFF Facebook Event

The presentation will be in English. Feel free to invite anyone that might be interested! The program is also described here: https://litteraturhuset.no/en/arrangement/2-2/

Erik Bøhler is a Norwegian pediatrion. For almost 40 years, since 1983, he has worked at small local hospitals in the districts of Bhutan and Nepal. This evening he will share about how life and work has changed during these years. Human encounters are also central to this presentation.

—–
I 2020 ble Erik og Kristin Bøhrler utnevnt til riddere av 1. klasse av den kongelige norske Fortjenesteorden. De mottok utmerkelsen for sin innsats for å bygge ut helsetilbud i Bhutan og Nepal. Erik ble valgt inn som styremedlem i Norge-Nepalforeningen i fjor høst.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Arrangementet vil også streames online. Send epost til post@norge-nepal.no for å få tilsendt link til oppkobling.

Bildet: Nytt sykehusbygg med moderne barneavdeling ved Okhaldhunga sykehus

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen