Medier og ytringsfrihet i Nepal

* The Programme will be conducted in English

Hvilken rolle spiller aviser, radio, tv og nettmedier for demokratiet og hva er status for ytringsfrihet?

Nepals nyere historie er preget av voldsomme hendelser, som har revet lokalsamfunn fra hverandre og gjort nasjonen sårbar for indre uro. I perioden med borgerkrig fra 1996 til 2006, innskrenket myndighetene, i følge Amnesty International ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og retten til privatliv. Nå er monarkiet avskaffet og republikken etablert. Hva er status for ytringsfriheten i den unge nepalske republikken nå? Hvilken rolle spiller media for demokratiutviklingen?

Samiksha Koirala er en nepalsk journalist og medieforsker og har en PhD i journalistikk fra OsloMet. I sin doktorgrad gikk hun inn på kjønnsfordeling i mediebildet i Nepal, med hovedvekt på aviser, i perioden 1994-2014. Hun bor for tiden i Nepal og vil gi en oversikt over mediasituasjonen i hjemlandet. Hvilke toneangivende medier finnes, og hvilken rolle spiller de for folk. Hvilke premisser jobber de under når det gjelder ytringsfrihet og pressefrihet?

Kriti Bhuju har PhD fra Communication University of China, innenfor fagfeltet mediekompetanse og kommunikasjonsutvilkling. Hun har jobbet i den nepalesiske engelsspråklige avisen Republica, der hun har skrevet utallige artikler om økonomi, klima og likestilling. Hun jobbet også med avisens kommunikasjonsplaner og strategier. Hun er også engasjert i utviklingsorganisasjonen Gender and Social Inclusion (GESI). Kriti Bhuju er medlem av World Communication Council, Nepal.

Anush Khadka jobber som kommunikasjonsrådgiver ved likestillingssenteret KUN. Med erfaring fra journalistikk-bransjen med utdanning fra Nepal og mastergrad i Norge, har han blant annet jobbet som utenrikskorrespondent i Sagarmatha TV Nepal, og vært involvert i ulike prosjekter ved Oslo Media House, NorSensus Medieforum. Han vil dele av sin innsikt om «FoE: A road chosen, hesitant to travel»

Det vil også åpnes for spørsmål fra publikum.

Møteleder: Ragnhild Krogvig Karlsen, Norge-Nepalforeningen

Dato: 31.10.2022 18:00 onwards

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

https://www.google.com/maps/place/Wergelandsveien+29,+0167+Oslo

Norge-Nepalforeningen samarbeider med Oslo Met om arrangementet.
Oslo Met arrangerer 1.-2.november en internasjonal konferanse om sikkerhet for journalister.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen

Landsbyhelse i Himalaya over fire tiår

Kjære medlemmer,

Hjertelig velkommen til arrangementet i Norge-Nepalforeningen.

Tid: Torsdag 9. Juni kl. 19:00

Sted: Litteraturhuset , Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Mer info: NFF Facebook Event

The presentation will be in English. Feel free to invite anyone that might be interested! The program is also described here: https://litteraturhuset.no/en/arrangement/2-2/

Erik Bøhler is a Norwegian pediatrion. For almost 40 years, since 1983, he has worked at small local hospitals in the districts of Bhutan and Nepal. This evening he will share about how life and work has changed during these years. Human encounters are also central to this presentation.

—–
I 2020 ble Erik og Kristin Bøhrler utnevnt til riddere av 1. klasse av den kongelige norske Fortjenesteorden. De mottok utmerkelsen for sin innsats for å bygge ut helsetilbud i Bhutan og Nepal. Erik ble valgt inn som styremedlem i Norge-Nepalforeningen i fjor høst.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Arrangementet vil også streames online. Send epost til post@norge-nepal.no for å få tilsendt link til oppkobling.

Bildet: Nytt sykehusbygg med moderne barneavdeling ved Okhaldhunga sykehus

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen

Årsmøte og medlemsmøte i NNF 2022

Kjære medlemmer,

Hjertelig velkommen til årsmøte i Norge-Nepalforeningen. Etter et par annerledes-år går vi nå tilbake til å ha årsmøtet i starten på det nye året.

Tid: Torsdag 10. mars kl. 18.00

Sted: Oslo. Adresse vil ettersendes. Det vil også legges til rette for digital deltakelse via Zoom.

Smittevern

Arrangementet vil overholde de koronatiltakene som gjelder på det tidspunktet. Uansett gjelder:

·         Vennligst hold deg hjemme dersom du er syk eller har korona-relaterte symptomer.

I forbindelse med årsmøtet inviterer vi også til en temakveld. Det vil bli sendt ut informasjon om innholdet i temakvelden på et senere tidspunkt. 

Dagsorden på årsmøtet:

1. Valg av møteleder 

2. Valg av referent 

3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen

4. Styrets årsberetning for 2021

5. Regnskap for 2021

6. Innmeldte saker  

7. Valg

8. Eventuelt 

Styret gjør oppmerksom på at medlemmer kan fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Send forslag senest torsdag 24. februar til: post@norge-nepal.no. Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her https://norge-nepal.no/about/vedtekter/

Kandidater til styret
Kjenner du noen som har lyst til å bidra i en aktiv og relevant forening?  – ta kontakt med valgkomiteen innen torsdag 24. februar.

Siv Helén Strømland
Trine Helle
Nagina Malla

Program for Årsmøte og temakveld (estimerte tider):
18:00: Årsmøte

18:45: Pause med bok- og loddsalg.

19:00: Temakveld

20:00: Premietrekning fra loddsalg 

Velkommen!

Med vennlig hilsen,
Styret
Norge-Nepalforeningen

Årsmøte og medlemsmøte i NNF 2021

Hjertelig velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Norge-Nepalforeningen.

Tid: Onsdag 15. september kl. 18.00

Sted: Bærum International Hub, Fjordveien 1, Høvik

Google kart lenke: https://goo.gl/maps/Nc1xcreKfX4eZvKD9

OBS! Spesielle tiltak på årsmøtet i forbindelse med koronavirus og myndighetenes arrangementskrav og -anbefalinger:

  • Obligatorisk påmelding: Alle som skal delta på årsmøtet må melde seg på i forkant med kontaktinformasjon, for at styret som arrangør skal kunne ha oversikt over hvem som har vært tilstede.
    Vennligst meld deg på ved å følge denne lenken innen 7. august, slik at vi får bestilt riktig mengde mat til servering i pausen.
  • 1 meters avstand: Styret vil legge til rette for at de som er tilstede på årsmøtet skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre.
  • Vennligst hold deg hjemme dersom du er syk eller har korona-relaterte symptomer.
  • Matservering: Momo, te kaffe bli servert etter påmelding.

Medlemmer de som kan ikke delta på møtested, de har mulighet til delta digital på Zoom: 

https://zoom.us/j/91970526273?pwd=Q2htV1VseGFFVnJOU0dQOWdGMGtvZz09

Meeting ID: 919 7052 6273
Passcode: 091483


Program for årsmøte og medlemsmøte (estimerte tider):

18:00: Årsmøte
18:45: Pause med bok- og loddsalg.
19:15: Medlemsmøte . Foredrag om  NepaliMed Norway – mellom langsiktig satsing og akutte kriser, v/ Kim L’Orange Sørenssen
20:15: Premietrekning fra loddsalg
Avsluttes ca. 20:30.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap
6. Innmeldte saker
7. Valg
8. Eventuelt

Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her https://norge-nepal.no/about/vedtekter/

Velkommen!


Tema til Medlemsmøte

NepaliMed Norway – mellom langsiktig satsing og akutte kriser
v/ Kim L’Orange Sørenssen
NepaliMed Norway har utspring det medisinske miljøet ved NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim og ble etablert med bakgrunn i jordskjelvet i 2015. De samarbeider med det unike Dhulikhel hospital som har en filosofi om å gi hjelp av høy kvalitet til fattige. Under pandemien har organisasjonen bistått og blant annet donert tester.

Kim L’Orange Sørenssen skal fortelle både om NepaliMeds arbeid og om sitt personlig engasjement for NEPAL. Spennende stikkort er også et forskningsmikroskop og sherpatrapper.

Kim L’Orange Sørensen har også tittelen historieforteller, og jobber med kommunikasjon ved Institutt for Nevromedisin ved NTNU. Du ser ham gjerne med et kamera. Han lover oss også noen rykende ferske bilder. I skrivende stund er han på Romsdalseggen – og det har med Nepal å gjøre! Så, vi kan absolutt glede oss et spennende møte og foredrag.