Medlemsmøte 5 juni 2018: Nepalske stibyggere og en hoppbakke i Groruddalen

Sted: Batteriet Oslo, Fredensborgveien 24A, Oslo, Norway

Tid: 5 juni kl 18:00 

Hvordan gjøre en gammel hoppbakke om til et virkemiddel for forebygging, inkludering, sosial kontakt og gode oppvekstvilkår?

På medlemsmøtet 5. juni kommer ildsjelen Arne Fagerlie fra seniorgutta til Høybråten og Stovner Idrettslag (HISL). Han skal fortelle mer om prosjektet «Liabratten», hvor nepalske stibyggere i sommer skal forvandle en gammel hoppbakke i Gjellårsmarka til en vakker og solid steinlagt sti.

Liabratten er en del av prosjektet «Økt trivsel i Gjelleråsmarka», som seniorgutta i HISL har jobbet med de siste 2 årene. Seniorgutta (ca. 80 mannfolk) jobber på frivillig basis med å tilrettelegge for friluftsliv i Gjelleråsmarka – et flott naturområde som grenser til øvre delen av Groruddalen i sør/vest og Lahaugmoen/Hellerudsletta i nord/øst. Neste fase i prosjektet er å gjøre Liabratten, en nedlagt hoppbakke, om til en sti. Stien vil gå fra Liastua og opp til en nyopsatt gapahuk. Langs stien og opp mot gapahuken er det storslått utsikt over Groruddalen og store deler av Oslo og Oslofjorden.

Liabratten vil bli det første prosjektet som engasjerer folk fra Nepal til å bygge stier i Oslo og Skedsmo området! Dette er en viktig kulturell begivenhet. Prosjektet er et samarbeid med Geirr Vetti, fjellbonde og snekkermester fra Vestlandet. Han har de siste 10 årene engasjert nepalere fra et område i Nepal til å bygge stier og infrastruktur i fjellområdene i Norge.

HSIL ønsker å engasjere seg i og styrke arbeidet for det nepalske folk og å bidra til å knytte vennskapsbånd og å bygge opp deler av landet gjennom dette prosjektet. Mesteparten av kostnadene i prosjektet er en direkte gave til det nepalske folk som skal bruke pengene til utdanning og helsestell for befolkningen lokalt i Nepal.

Arne og seniorgutta ønsker også å tilrettelegge for flere arrangement og sammenkomster mellom lokalbefolkningen og de nepalske stibyggerne mens de er i Oslo, for å styrke de sosiale og kulturelle bånd og lære mer om hverandres land, skikker og historie. I den forbindelse vil Norge-Nepalforeningen og HISL organisere et felles arrangement i sommer. Informasjon om dette vil bli gitt på medlemsmøtet.

Vi gleder oss til å høre mer om dette engasjerende prosjektet i Groruddalen. Velkommen til medlemsmøte!

Velkommen til årsmøte og temamøte onsdag 4. april

Kjære Nepal-venn og medlem,

Styret ønsker hjertelig velkommen til årsmøte i Norge-Nepalforeningen onsdag 4. april kl. 18.00-18:45. Etter årsmøtet har vi temamøte, som er åpent for alle, hvor vi ser litt på hva valget betyr for lokalbefolkningen i Nepal. Vi håper du blir med oss gjennom en hyggelig kveld, hvor Nepal-interesserte møtes.

Vi håper du vil vurdere å dele litt tid med oss som holder Nepal kjært, og bidra som medlem og i styret. For å bidra til en aktiv og relevant forening, ønsker vi innspill, artikler til HP og flere krefter.

I år har styret følgende roller på valg: Leder, nestleder, web-redaktør, kasserer og ordinært styremedlem. Vi har det både lærerikt og gøy sammen, så ta kontakt med valgkomiteen senest to uker før årsmøtet ved Leyla Kutlu og meld din interesse: leyla.r.kutlu@gmail.com . Vi håper å høre fra deg!

Sted: Batteriet, Fredensborgveien 24

Program (estimerte tider):

18:00: Årsmøte
18:45 Pause med bok- og loddsalg. Snacks.
19:00: Temamøte: Hva betyr valget og den nye føderale strukturen for Nepals lokalbefolkning? Ved Aina Grødahl, Nepal-ansvarlig i Utviklingsfondet
19:30 Medlemsinnspill til det nye styret: Hva ønsker vi foreningen i året som kommer av møteplasser og informasjon? Ved det nye styret
20:00 Premietrekning lodder

Dagsorden på årsmøtet:

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av to medlemmer til å signere protokollen
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap
  • Innmeldte saker
  • Valg av styremedlem osv.
  • Eventuelt

Styret gjør oppmerksom på at medlemmer kan fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Send forslag senest to uker før årsmøtet til: post@norge-nepal.no. Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her.

Velkommen!