Klimaendringer og Flom – Norge og Nepal. Foredrag og paneldebatt på Litteraturhuset 26. oktober kl. 18:00

 

Flomkatastrofer preger nyhetsbildet, både i Norge og ute i verden. Mens storm- og flom i USA i august fikk mest oppmerksomhet i medier her hjemme, omkom minst 1200 i flom i India, Nepal og Bangladesh. 40 millioner mennesker var rammet. En tredel av Nepal var oversvømmet, viktige rismarker og 200.000 hus ble ødelagt. Samme høst har norske kommuner møtt på rødt flomvarsel fra NVE, og forsikringsselskapene har mottatt tusenvis av flomskademeldinger.

På Litteraturhuset i Oslo 26. oktober kl. 18-20 inviterer Norge-Nepalforeningen til foredrag og debatt om flom og klimaendringer.

Vi tar utgangspunkt i Norge og Nepal og ser på situasjonen og framtidsutsiktene også i en større regional kontekst, Sør-Asia. Hvordan skal vi møte utfordringene? Hvem rammes særlig og hvorfor rammes de så hardt. Hvordan kan vi hjelpe? Hvordan kan vi forebygge? Hvilke paralleller kan vi trekke mellom Norge og Nepal?

Et panel av kunnskapsrike og engasjerte personer som forsker, arbeider med eller er engasjert i klima, flom, teknologi, samfunn, matsikkerhet, bistand og/eller bilateralt samarbeid er invitert.

Program:

Klimaseminaret finner sted i Nedjma-salen på Litteraturhuset i Oslo torsdag 26. oktober klokken 18:00. Aina Grødahl er ordstyrer.

 • Aina Grødahl, styreleder i Norge Nepalforeningen, ønsker velkommen.
 • Foredrag ved Irene Brox Nilsen, hydrolog ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Tema: Effekten av klimaendringer på flom, klimatilpasningsarbeid i Norge, og hva som skiller flom i Norge og Nepal.

 • Foredrag ved Tor Halfdan Aase, professor i geografi ved Universitetet i Bergen og CICERO.

Tema: Klimatiske framtidsscenarioer for Himalaya-regionen. Hva må befolkningen forberede seg på, og hvordan kan de tilpasse seg den nye virkeligheten?

 • Pause med kaffe, te og boksalg
 • Samtale med Peter Andersen, Førsteamanuensis ved Institutt for geografi, ved Universitetet i Bergen (UiB) og Marit Erdal, Fungerende Daglig Leder i menneskerettighetsorganisasjonen FIAN Norge.

Tema: Flom, ekstremvær og klimaendringer sett fra Nepal. Hvem rammes og hva er effekten av klimaendringer og menneskelige inngripenen i naturen for landsbybefolkningen i Nepal?

 • Debatt: Vi inviterer de overstående representanter fra forskningsmiljøet i Bergen, Norges Vassdrags og Energidirektorat, FIAN, Smita Malla fra Norge-Nepalforeningen og publikum til å være med på å diskutere:

– Hva trenger vi av kunnskap for å løse klimaproblemet og tilpasse oss ekstremværet?
– Hva slags kompetanse og hvilke ressurser trenger kommunene, og det enkelte individ?
– Hvilke tiltak må prioriteres, og hvem skal betale for det?

 • Smita Malla fra Norge-Nepalforeningen avslutter med kort info om foreningens arbeid, og hvordan du kan engasjere deg videre.

Mer om deltakerne:

Irene Brox Nilsen er hydrolog og ansatt ved Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Tor Halfdan Aase er professor i geografi fra Universitetet i Bergen og ved CICERO. Aase er med i HICAP prosjektet: The Himalayan Climate Change Adaption Program, og er redaktør for en nylig utkommet bok om Nepal og klimatiske utfordringer.

Peter Andersen er førsteamanuensis ved Institutt for geografi fra Universitetet i Bergen (UiB). Forsker blant annet på miljønarrativer, og hva slags effekt kombinasjonen av klimaendringer, elstremvær og sosialpolitiske forhold har på jordbruk og ernæring i Nepal.

Marit Erdal er fungerende daglig leder i FIAN Norge, som sammen med sin lokale partner organisasjon FIAN Nepal arbeider for å dokumentere og løse brudd på retten til mat og ernæring i flomrammede Terai, Nepal.

Smita Malla er geolog og styremedlem i Norge-Nepalforeningen. Malla har også jobbet med kjønnsproblematikk og sosiale forhold ved ICIMOD i Kathmandu.

Ordstyrer Aina Grødahl er styreleder i Norge-Nepalforeningen. Til daglig har hun ansvar for Utviklingsfondets miljø- og bistandsarbeid i Nepal.

I pausen serveres snacks og det blir tid til en prat med andre med interesse for temaet og vennskapet Norge-Nepal. Det blir også salg av boka Adventures in Nepal, og mulighet til å bli bedre kjent med hva Norge-Nepalforeningen gjør og står for.

Vel møtt!

Arr: Norge-Nepalforeningen
Foto: Kathmandu Post

 

 

 

 

Medlemsmøte om oppstart av sosial business og nepalsk språk 15. august

Norge-Nepalforeningen har gleden av å invitere til første medlemsmøte etter sommerferien tirsdag 15. august. Møtet finner sted på Batteriet i Fredensborgveien 24 fra kl 18:00-20:00.

Tema for medlemsmøtet er todelt: Først ut er Kine Homelien og Hedda Himle Skandsen fra KONTRAST Project som skal fortelle om sine erfaringer med oppstart av business i Nepal. Kine og Hedda startet motemerket KONTRAST som sosial business i 2015. Sammen designer og selger de klær laget av det bærekraftige tekstilet hamp. Klærne blir sydd på en fabrikk i Kathmandu, og blir farget med plantefarger på et verksted i Patan. Kine og Hedda kommer til å snakke både om klærne og prosessen som ligger bak: hvordan oppstartfasen har vært, hva som har vært utfordrende, og hva som har vært spennende og gøy.

indigoprocess1

Neste tema er nepalsk språk. En lærer fra NRNA vil gi et lite introduksjonkurs i nepali, som vi håper vil inspirere til å lære litt av det vakre språket. Språkkurset er et samarbeidsprosjekt mellom NNF og NRNA og språkgruppen planlegger å arrangere kurs annenhver uke denne høsten. Mer informasjon vil bli gitt på møtet. Se også gjerne artikkelen i siste nummer av Hamro Patrika.

Språkkurs

Ellers vil det bli loddsalg og anledning til å kjøpe den ferske reiseboka Adventures in Nepal. Boken koster 100 kroner og kan betales kontant, med overføring til foreningens bankkonto eller med Vipps.

adventures-in-nepal-cover

Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen!

Årsmøte og medlemsmøte torsdag 23. mars

Norge-Nepalforeningen inviterer til årsmøte og medlemsmøte torsdag 23. mars. Vi holder tradisjonen tro og byr på et årsmøte kombinert med inspirasjon. Denne gangen håper vi særlig å bidra til reiselyst, og vi har fått Dag Norling til å fortelle om hans reise gjennom Karnali- og Limidalen. Videre vil det bli mulighet til å bidra/lære mer om språk-/reise- og forskningsgruppene. Vi byr på samosa og god humør, og håper å se både gamle og nye medlemmer!

Tid:  Torsdag 23. mars kl. 18.00.
Sted: Batteriet, Fredensborgveien 24 A, Oslo

Program (estimerte tider):
18:00: Årsmøte
18:30: Pause med bok-og loddsalg
18:45: Medlemsmøte. Tema reiselyst:  Dag Norling holder et lite foredrag om sin tre uker lange reise i Humla gjennom Karnalidalen og Limidalen. Vi gleder oss!
19:30 Status og videre arbeid  for gruppene: Reise – språk – forskning. Servering av samosa.
20:00 Premietrekning lodder.

Dagsorden på årsmøtet:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent
3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Regnskap
6. Innmeldte saker
7. Valg
8. Eventuelt

Lik og del på Facebook!

Boklansering på Litteraturhuset onsdag 25. januar

bilete-pressemelding-boklansering

 

Velkommen til lansering av den rykende ferske reiseboka «Adventures in Nepal»! Bli inspirert til å ta på deg turskoene for å oppdage Nepals bortgjemte perler.

Boka inneholder 100 tur- og opplevelsesforslag, tematiske aktiviteter, samt aktiviteter for eldre og familier som reiser med barn i Nepal.

Ikke gå glipp av engasjerende innlegg fra forfatterne Marit Bakke og Olav Myrholt; Anu og Øyvind Amundsgård som forteller om å reise med barn i Nepal, Rajeev Rai om spennende sykkelruter, og Ann-Helén Selle Opdal om Nepals velværeturisme. Norge-Nepalforeningen har invitert en representant for den norske ambassaden i Katmandu til å være tilstede under lanseringen.

Tid: Onsdag 25. januar kl 18:00
Sted: Litteraturhuset i Oslo, Nedjma

Bakgrunn
Hvordan kan inntektene fra turismen spres til områder i Nepal som hittil ikke har nytt godt av turistnæringen? Den norske ambassaden i Nepal mente en brosjyre eller bok kunne inspirere turister til å oppsøke mindre kjente områder, især i de vestlige og østlige delene av landet. Norge-Nepalforeningen tok utfordringen og presenterer nå boken Adventures in Nepal.

Bokens formål er å gjøre turister nysgjerrige på nye steder og opplevelser, å bli utfordret både fysisk og mentalt uten nødvendigvis å måtte være i super form. Den skal bidra til å senke terskelen for å besøke Nepal, øke utbyttet av turen og stimulere til å se landet og møte folk mest mulig på nepalske premisser. Slik kan turister bidra til en sunnere, mer ansvarlig og bærekraftig turistindustri i Nepal.

Boken er ikke en vanlig guidebook som du kan gå på tur med, men skal inspirere de som overveier å reise til Nepal, gi en mest mulig komplett oversikt over mulighetene, og gi praktiske råd.

adventures-in-nepal-cover

Boken (216 sider) kan kjøpes for 100 kr ved lanseringen.

Program
Boklanseringen finner sted i Nedjma-salen på Litteraturhuset i Oslo onsdag 25. januar klokken 18:00. Kari Jansson er konferansier.

 • Velkommen (Aina Grødahl)
 • Hilsen fra ambassaden (Jan Eriksen)
 • Tur med barn (Øyvind Amundsgård og Anuradha Gurung)
 • Velværeturisme (Ann-Helen Selle Opdal)
 • Pause (boksalg)
 • Sykling i fjellet (Rajeev Rai)
 • Presentasjon av boka «Adventures in Nepal» (Marit Bakke og Olav Myrholt)
 • Spørsmål fra publikum
 • Boksalg og signering

Velkommen!

Medlemsmøte om temagrupper på Batteriet 2. juni

Det nye styret i Norge-Nepalforeningen ønsker alle hjertelig velkommen til vårens medlemsmøte!

Tid: 2.juni kl 18:00 – 20:00
Sted: Batteriet (Fredensborgveien 24)

Norge-Nepalforeningen har som mål å gjøre foreningen til en hyggelig og lærerik møteplass, med interessante medlemsaktiviteter ledet an av medlemmene selv.

Tidligere har en rekke medlemmer uttrykt ønske om å etablere grupper etter interesser og under forrige medlemmenes ideverksted i februar kom mange gode ideer på bordet. Disse oppsummerte vi i fire temaområder, som vi håper interesserte medlemmer vil jobbe videre med i grupper. Målet er økt aktivitet, og at det foreningen gjør fremover tar form av medlemmenes interesser og engasjement. Følgende tema er så langt meldt inn:

 • Reiseliv
 • Språkkurs
 • Informasjonsarbeid, opp mot media og foreningens egne nettsider
 • Formidling av forskning om Nepal
 • Hamro Patrika (medlemsblad- redaksjonen)

Med dette møtet ønsker vi å se på hvilke temaer medlemmene har motivasjon til å ta videre,  og om eventuell sammenslåing av tema kan være en mulighet der mange medlemmer eller tema overlapper.

Vi  spiser sammen og avslutter kvelden i god tradisjon med loddtrekning. Nye premier er kommet inn!

Grunnet matservering og tilrettelegging setter vi pris på om du melder din ankomst til post@norge-nepal.no innen 30.mai.

Hold av datoen, vi håper å se deg der!

Engasjement for Nepal? Kom på Norge-Nepalforeningens idéverksted 15. februar

Norge-Nepalforeningen inviterer medlemmer og andre med interesse for Nepal til et idéverksted mandag 15. februar fra kl 18.00 til 20.30.

Har du lyst til å engasjere deg mer i Nepal eller lære mer om landet? Foreningen ønsker å legge til rette for flere møteplasser for medlemmer og på idéverkstedet bidrar du til å forme hva foreningen skal jobbe mot framover.

Kunne du tenke deg å diskutere bistand, politikk etc med andre Nepal-engasjerte, ønsker du å lære deg nepali, kunne du tenkt deg å jobbe med reiseinformasjon, eller arbeide med informasjonsformidling i media? Her er det plass til alle ideer og ønsker!

Målet med idéverkstedet er at de med overlappende interesser finner hverandre og kan danne interessegrupper som jobber med akkurat det de er interessert i.

Det er ingen plikt å delta i en gruppe, og alle medlemmer er velkomne til årets første medlemsmøte. Ta gjerne med en venn som er nysgjerrig på det vakre landet!

For å fasilitere på best mulig måte, ønsker vi at du melder deg på til post@norge-nepal.no helst før 12. februar.

Vi går ut for å spise daal bhat etter møtet og om du ønsker å bli med, må du også si i fra om det til samme frist. Velg mellom kylling, lam eller vegetar (betales selv).

Velkommen fra styret!

NNF på Reiselivsmessa 15.-17. januar

Norge-Nepalforeningen står på stand på Reiselivsmessa i Telenor Arena, Fornebu lørdag 16. og søndag 17. januar. Der er vi å finne på REIS Nepal sin stand for å promotere reising til Nepal.

Det vil være ulike aktiviteter på standen. Her er annonse for standen: Nepal annonse på R- messen

Ta med en venn og møt oss der!

Som medlem og følger kan du laste ned en fribillett: Billett VIP2016 Reiseliv (én per person per dag). Det er REIS Nepal som har gitt våre medlemmer mulighet til det.