Minneord Albert Kolstad

Albert Kolstad, en av Norge-Nepalforeningens stiftere, gikk bort 3. juli, nesten 88 år gammel. Gjennom sitt lange liv arbeidet Albert Kolstad i flere land. For Nepal var han en trofast og ekte venn. Hans øyehelseekspertise har gitt titusener av blinde synet tilbake.

Albert på jub.møte
Kolstad på NNFs jubileumsmøte i 2014. Foto: Marit Bakke

Som øyelege begynte han i sin fars og farfars praksis i Oslo, deretter ble han ansatt på Ullevål sykehus. Men, så fristet utforinger i utlandet; i Tanzania, Sudan og på Seychellene. I 1979 ønsket Verdens Helseorganisasjon (WHO) å gjøre en innsats for de blinde og folk med øyesykdommer i Nepal. Albert Kolstad ble valgt til å utarbeide protokollen som skulle brukes for å kartlegge årsaker til blindhet i Nepal. Med permisjon fra Ullevål sykehus gikk han i gang med oppgaven, og i 1980-81 besøkte flere team over 100 steder i Nepal og registrerte opplysninger fra mer enn 40.000 personer. Det viste seg at grå stær var den viktigste årsaken til blindhet.

Dette var bakgrunnen for etableringen av Geta øyesykehuset som ligger 12 kilometer nord for Dhangadi i sørvestlige Nepal, ikke langt fra grensen til India. Med midler fra WHO og forretningsmannen Finn Lie ble det kjøpt en tomt og byggingen startet høsten 1981. Et år senere var fem enkle hus på plass. Geta sykehuset har i sannhet vært en suksess: I 2009 fortalte Albert Kolstad at det i 1982 ble utført 269 inngrep, i 2007 var antallet økt til 16.889. Kolstad bidro også til etableringen av Rapti Eye Hospital i Rachhachaur like utenfor den lille byen Tulsipur i Dang, også dette sørvest i Nepal. Begge sykehusene er fortsatt i drift, og selvbærende.

Geta sykehus
Geta-sykehuset. Foto: Marit Bakke

Alberts hjerte sto nærmest de svake og fattige, folk med minoritetsbakgrunn, de undertrykte gruppene i samfunnet. Han var en sterk tilhenger av ikke-kommersielle helsetjenester. Ved hjelp av enkel teknologi som ga like gode resultater, ville han gi også de svakeste gruppene tilgang til helsetjenestene. Det var nettopp slik hjelp Nepal hadde behov for.

I 2008 fikk Albert Kolstad Kongens fortjenestemedalje i sølv for arbeidet blant og for blinde i Sør-Sudan, Nepal, Eritrea og Laos. Under en seremoni i Norges Blindeforbund ble Kolstad betegnet som en utypisk øyelege og en Petter Smart når det gjaldt tekniske løsninger.

I en tid da færre kjente så godt til Nepal som i dag og man kunne telle antall Nepal-interesserte i Norge på fingrene, stiftet Albert Kolstad, i samarbeid med blant andre Hem Gurung, Norge-Nepalforeningen (NNF).

Hem forteller:

Nærmere slutten av syttitallet ble jeg kjent med finansmannen Kåre Græsdal, som var Generalkonsul for Nepal. Samtaler med ham handlet ofte om hvordan Norge kunne hjelpe Nepal via bistandssamarbeid. Dr. Albert Kolstad hadde på det tidspunktet allerede jobbet i Nepal som øyehelsespesialist for WHO. Han ga sterkt uttrykk for at Nepal trengte mer hjelp. Da det ble kjent at Stortinget skulle utvide antall samarbeidsland for norsk bistand og Nepal ble trukket fram i media, fant en gruppe ildsjeler med interesse for Nepal sammen. Gruppen bestod av nordmenn som allerede jobbet i Nepal, som Albert Kolstad, noen UD-ansatte (Jon Dag Hutchison), Græsdal og meg, Hem.

Tross lobbying for Nepal opp mot politikere, ble det flertall for Nicaragua i Stortinget, og Nepal ble dessverre ikke valg til samarbeidsland for norsk bistand i første omgang. Men, idéen og behovet for en møteplass for oss som var interesserte i Nepal, var født. Den 23. august 1984 kom flere med interesse for Nepal sammen for, som det står i møtereferatet, «å diskutere og eventuelt danne et styre med tanke på å stifte en vennskapsforening mellom Norge og Nepal». Den offisielle stiftelsen skjedde noen dager senere, den 4. september, med Albert Kolstad som leder av et interimsstyre. Interimsstyret utformet innen kort tid forslag til foreningens formål og vedtekter, vervet medlemmer og inviterte til møte der foreningen ble konstituert og Albert enstemmig valgt til NNFs første leder.

I 2014 holdt Norge-Nepalforeningen et 30 års jubileumsmøte. Albert var invitert for å fortelle om stiftelsen av NNF og om sitt faglige arbeide i Nepal. Han kalte sitt jubileumskåseri ”Small was beautiful.” Han advarte NNF mot å vokse seg stor (noe som vel heller ikke er så sannsynlig). Han var glad for at Geta-sykehuset i Dhangadi inntil 2014 hadde operert omkring 300.000 pasienter, men samtidig var han lite begeistret for den kraftige utvidelsen av sykehuset med store bygninger – ”det blir for anonymt”, sa Albert.

Norge-Nepalforeningen er takknemlig for alt som Albert Kolstad har gjort for NNF og, ikke minst, for tusenvis av nepalere. Vi lyser fred over hans minne.

Marit Bakke og Hem Gurung på vegne av Norge-Nepalforeningen