Nepal – om landet og folket

Denne boken inneholder mye nyttig informasjon for den reisende i Nepal og for folk som ønsker å fordype seg litt mer i Nepal og dets folk.

I 1987 utga Norge-Nepalforeningen et informasjonshefte om Nepal. Dette ble revidert og utvidet i 1996. Siden da har det skjedd mye i Nepal. Tiden var dermed inne for en ny utgave (2012), denne gangen i elektronisk versjon.

Nepal_21022012__2MB_flyttet_

Last boken ned her:

NEPAL. Om landet og folket (20MB) – med høy bildekvalitet

NEPAL. Om landet og folket (2MB) – med lav bildekvalitet

Boken har fire deler:

  • DEL I inneholder en presentasjon av landet; geografi og naturforhold, folkegrupper og kultur, landets historie, og økonomiske, sosiale og politiske forhold. Beskrivelsen av de sosiale forholdene legger spesielt vekt på faktorer som påvirker barnas situasjon.
  • DEL II gir en mer detaljert beskrivelse av tre utvalgte temaer, Nepal som utviklingsland, og situasjonen for de to største grupper flyktninger (bhutanere og tibetanere) i Nepal. Det tredje bidraget, skrevet av Kunda Dixit, handler om den aktuelle politiske situasjonen i Nepal og utfordringene i tiden fremover.
  • DEL III er viet turismen i Nepal, om hvordan man bør oppføre seg som turist, samt informasjon om spørsmål knyttet til helse og om trekking.
  • DEL IV gir nyttig informasjon om å reise til og innenfor Nepal, samt henvisning til kilder som gir kunnskap om landet.

Noen temaer behandles flere steder i boken og vi håper at dette gir forskjellige perspektiver.

Se også:

Til Nepal – utgitt 1996

Til Nepal – utgitt 1987