Medlemsmøte 5 juni 2018: Nepalske stibyggere og en hoppbakke i Groruddalen

Sted: Batteriet Oslo, Fredensborgveien 24A, Oslo, Norway

Tid: 5 juni kl 18:00 

Hvordan gjøre en gammel hoppbakke om til et virkemiddel for forebygging, inkludering, sosial kontakt og gode oppvekstvilkår?

På medlemsmøtet 5. juni kommer ildsjelen Arne Fagerlie fra seniorgutta til Høybråten og Stovner Idrettslag (HISL). Han skal fortelle mer om prosjektet «Liabratten», hvor nepalske stibyggere i sommer skal forvandle en gammel hoppbakke i Gjellårsmarka til en vakker og solid steinlagt sti.

Liabratten er en del av prosjektet «Økt trivsel i Gjelleråsmarka», som seniorgutta i HISL har jobbet med de siste 2 årene. Seniorgutta (ca. 80 mannfolk) jobber på frivillig basis med å tilrettelegge for friluftsliv i Gjelleråsmarka – et flott naturområde som grenser til øvre delen av Groruddalen i sør/vest og Lahaugmoen/Hellerudsletta i nord/øst. Neste fase i prosjektet er å gjøre Liabratten, en nedlagt hoppbakke, om til en sti. Stien vil gå fra Liastua og opp til en nyopsatt gapahuk. Langs stien og opp mot gapahuken er det storslått utsikt over Groruddalen og store deler av Oslo og Oslofjorden.

Liabratten vil bli det første prosjektet som engasjerer folk fra Nepal til å bygge stier i Oslo og Skedsmo området! Dette er en viktig kulturell begivenhet. Prosjektet er et samarbeid med Geirr Vetti, fjellbonde og snekkermester fra Vestlandet. Han har de siste 10 årene engasjert nepalere fra et område i Nepal til å bygge stier og infrastruktur i fjellområdene i Norge.

HSIL ønsker å engasjere seg i og styrke arbeidet for det nepalske folk og å bidra til å knytte vennskapsbånd og å bygge opp deler av landet gjennom dette prosjektet. Mesteparten av kostnadene i prosjektet er en direkte gave til det nepalske folk som skal bruke pengene til utdanning og helsestell for befolkningen lokalt i Nepal.

Arne og seniorgutta ønsker også å tilrettelegge for flere arrangement og sammenkomster mellom lokalbefolkningen og de nepalske stibyggerne mens de er i Oslo, for å styrke de sosiale og kulturelle bånd og lære mer om hverandres land, skikker og historie. I den forbindelse vil Norge-Nepalforeningen og HISL organisere et felles arrangement i sommer. Informasjon om dette vil bli gitt på medlemsmøtet.

Vi gleder oss til å høre mer om dette engasjerende prosjektet i Groruddalen. Velkommen til medlemsmøte!

Årsmøte og medlemsmøte i Norge-Nepalforeningen 31. mars

Kjære medlem,

Årsmøte og medlemsmøte i Norge-Nepalforeningen

Det innkalles til årsmøte i Norge-Nepalforeningen torsdag 31. mars kl. 18.00.

Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen

Tentativt program (tider er et estimat):

 • 18:00: Årsmøte
 • 19:00: Nytt fra foreningen
 • 19:15: Pause
 • 19:30: Foredrag: «Non-Resident Nepali Association – rolle globalt og i Norge for nepalsk diaspora» (tentativ tittel) av Dwarika Maharjan, sekretær NRNA
 • 20:30 Premietrekning lodd.

Dagsorden på årsmøtet:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Regnskap
 6. Innmeldte saker
 7. Valg
 8. Eventuelt

Styret gjør oppmerksom på at medlemmer kan fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Send forslag senest to uker før årsmøtet, dvs. senest torsdag 17. mars, til: post@norge-nepal.no. Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag til styrets forslag til vedtektsendringer (vedlagt). Gjeldende vedtekter finner du på norge-nepal.no

Valgkomiteen tar imot forslag på personer som ønsker å gå inn i styret. Send forslag så snart som mulig til Anuradha Gurung: anuradha.gurung.amundsgard@dnvgl.com, Tor Møgedal: tor_mogedal@yahoo.com eller Marit Bakke:marit.bakke@media.uib.no Siste frist er også for dette 17. mars. Vi minner om at vi spesielt ønsker nye kandidater til vervene leder, nestleder og webansvarlig. Ellers står de som er på valg i år i årsmeldingen. Se her for årsmelding.

Med vennlig hilsen,
Norge-Nepalforeningen