Medlemsmøte om temagrupper på Batteriet 2. juni

Det nye styret i Norge-Nepalforeningen ønsker alle hjertelig velkommen til vårens medlemsmøte!

Tid: 2.juni kl 18:00 – 20:00
Sted: Batteriet (Fredensborgveien 24)

Norge-Nepalforeningen har som mål å gjøre foreningen til en hyggelig og lærerik møteplass, med interessante medlemsaktiviteter ledet an av medlemmene selv.

Tidligere har en rekke medlemmer uttrykt ønske om å etablere grupper etter interesser og under forrige medlemmenes ideverksted i februar kom mange gode ideer på bordet. Disse oppsummerte vi i fire temaområder, som vi håper interesserte medlemmer vil jobbe videre med i grupper. Målet er økt aktivitet, og at det foreningen gjør fremover tar form av medlemmenes interesser og engasjement. Følgende tema er så langt meldt inn:

  • Reiseliv
  • Språkkurs
  • Informasjonsarbeid, opp mot media og foreningens egne nettsider
  • Formidling av forskning om Nepal
  • Hamro Patrika (medlemsblad- redaksjonen)

Med dette møtet ønsker vi å se på hvilke temaer medlemmene har motivasjon til å ta videre,  og om eventuell sammenslåing av tema kan være en mulighet der mange medlemmer eller tema overlapper.

Vi  spiser sammen og avslutter kvelden i god tradisjon med loddtrekning. Nye premier er kommet inn!

Grunnet matservering og tilrettelegging setter vi pris på om du melder din ankomst til post@norge-nepal.no innen 30.mai.

Hold av datoen, vi håper å se deg der!