Årsmøte og medlemsmøte i Norge-Nepalforeningen 2020

Hjertelig velkommen til årsmøte og medlemsmøte i Norge-Nepalforeningen.

Tid: Torsdag 10. september kl. 18.00
Sted:. Bærum International Hub, Fjordveien 1, 1363 Høvik
Kart: https://goo.gl/maps/6u3qWuoGu3tkyAaE8

OBS! Spesielle tiltak på årsmøtet i forbindelse med koronavirus og myndighetenes arrangementskrav og -anbefalinger:

Viktig Info om arrangement:

  • Obligatorisk påmelding: Alle som skal delta på årsmøtet må melde seg på i forkant med kontaktinformasjon, for at styret som arrangør skal kunne ha oversikt over hvem som har vært tilstede. Vennligst meld deg på ved å følge denne lenken: https://norge-nepal.no/arsmote-og-medlemsmote-i-norge-nepalforeningen/
  • 1 meters avstand: Styret vil legge til rette for at de som er tilstede på årsmøtet skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre.
  • Vennligst hold deg hjemme dersom du er syk eller har korona-relaterte symptomer.
  • Matservering: Det vil ikke bli servert mat på årets årsmøte, kun kaffe og te.

Etter årsmøtet fortsetter vi med medlemsmøte. Tema og innleder vil bli annonsert senere. Vi håper du blir med oss gjennom en hyggelig kveld, hvor Nepal-interesserte møtes. 

Program for årsmøte og medlemsmøte (estimerte tider):

18:00: Årsmøte
18:45: Pause med bok- og loddsalg
19:15: Tema: Psykisk helse og psykiatri i Nepal v/ Suraj Thapa
20:15: Premietrekning fra loddsalg 
Avsluttes ca. 20:30.

Dagsorden på årsmøtet:

1. Valg av møteleder 
2. Valg av referent 
3. Valg av to medlemmer til å signere protokollen
4. Styrets årsberetning 
5. Regnskap 
6. Innmeldte saker  
7. Valg
8. Eventuelt 

Om FOREDRAG om psykisk helse og psykiatri i Nepal v/ Suraj Thapa

Alle har en psykisk helse, sier vi. I Norge får vi hjelp for både lettere og alvorlige psykiske helseutfordringer. Men, det er stor forskjell på tilgang og kvalitet på psykisk helsehjelp i verden. I Nepal, med sine 30 millioner mennesker, er det 200 psykiatere og psykiatriske sykepleiere, 30 psykologer og få – om noen – andre yrkesgrupper som jobber med psykisk helse. Tabu tynger også. Det er mange som ikke vet at det finnes behandling for psykiske lidelser.  

Suraj Thapa ser likevel optimistisk på utviklingen. Han møter unge studenter som er brennende engasjert. Kunnskapen øker. Utdanningen blir bedre. På medlemsmøtet skal han snakke om psykisk helse i Nepal og prosjektet COMENTH – Collaboration in Higher Education in Mental Health between Nepal and Norway – et prosjekt der studenter fra begge land lærer.

Suraj Thapa er spesialist i voksenpsykiatri og forskningsleder ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han startet utdanningen ved Tribhuvan University i Kathmandu, og tok doktorgrad ved det medisinske fakultetet ved Universitet i Oslo (UiO) i 2006. Frem til 2016 var han overlege i full stilling ved OUS. I dag driver han flere større forskningsprosjekter i Norge og Nepal. 

Styret gjør oppmerksom på at medlemmer kan fremme forslag som ønskes behandlet på årsmøtet. Send forslag senest torsdag 27. august til: post@norge-nepal.no.

Dette er også fristen for å sende inn endringsforslag vedtektene, som du finner her https://norge-nepal.no/about/vedtekter/

Velkommen!